Veiligheidsregels

Veiligheidscommissie

Manege De Driesporen heeft een eigen veiligheidscommissie. De voorzitter van deze commissie is Henk Huls, voor vragen en opmerkingen bereikbaar via 06-23480136 of per e-mail.

Onze klachtenprocedure vindt u hier.

Veiligheid

De manege heeft een landelijk veiligheidscertificaat, dat is afgegeven door Stichting Veilige Paardensport.

De Stichting Veilige Paardensport kan op ieder moment van het jaar, zonder vooraankondiging, komen controleren of wij ons houden aan de voorschriften.

Onderdelen van deze controle zijn:

 • Zien de rijbakken er netjes en opgeruimd uit?
 • Zijn de bakdeuren gesloten tijdens de lessen?
 • Zijn de bakdeuren gesloten tijdens het vrijrijden?
 • Staan de hindernissen netjes op hun plaats bij niet gebruik?
 • Is de mest opgeruimd uit de rijbakken en rondom de manege?
 • Zijn er gekwalificeerde instructeurs en instructrices aanwezig?
 • Ligt er niet teveel zwerfvuil in en rondom de manege?
 • Dragen alle deelnemers een cap?

Om het veiligheidscertificaat te behouden vragen we iedereen zich aan de veiligheidsregels te houden, zoals hieronder beschreven staan.

Algemeen

1. Er mag in de accommodatie niet worden gerookt.
2. De instructie mag tijdens de lessen niet worden gestoord.
3. Manegepaarden en pony's niet in het gangpad poetsen, maar in de stallen.
4. Bij het verlaten van de hallen moet de mest worden opgeruimd, ook op de parkeerplaats en opzadelruimte.
5. Bij niemands aanwezigheid dienen de slagbomen gesloten te zijn.
6. Voor het vrij rijden/vrij mennen is een bakkaart verplicht, ook tijdens privélessen.
7. Het is niet toegestaan om paarden en/of pony’s los te laten in de rijbanen.
8. Leden en bezoekers zijn verplicht om het calamiteitenplan door te lezen en te bestuderen i.v.m. 
* Plaats brandblussers
* Plaats EHBO-trommels
* Plaats Nooduitgangen
* Eerste-hulp-nummers

Het rijden

 1. Bij het rijden dienen alle ruiters/amazones/menners een goed passende veiligheidshelm te dragen met gesloten kinband, voorzien van de CE-markering en die voldoet aan de norm EN-1384.
 2. Bij het rijden dienen alle ruiters/amazones rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 3. Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.
 4. Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en kleding te dragen.
 5. Het voornemen om in of uit de rijbanen te gaan moet luid worden aangekondigd.
 6. Op- en afstijgen dient gestructureerd te geschieden.
 7. De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.
 8. De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
 9. Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte.
 10. Wanneer er meer combinaties springen dan dient het springen van een hindernis te worden aangekondigd.
 11. Menners dienen – in verband met de bodem - uitsluitend gebruik te maken van hal 3, bij meer dan drie combinaties mag er uitgeweken worden naar hal 2.

 12. Ruiters/amazones dienen uitsluitend gebruik te maken van hal 1, bij meer dan vier combinaties mag er uitgeweken worden naar hal 2, mits zich daar op dat moment geen vierde menner bevindt, dan gaan de menners voor.

 13.  Behoudens tijdens de menles mag er niet gemend worden tijdens de manege-/verenigingslessen.

 14. Voor ruiters/amazones is het toegestaan vrij te rijden tijdens de manege-/verenigingslessen in de vrije hallen, mits geen overlast wordt bezorgd aan de lessen. Dit is ter beoordeling aan de instructeur(s).

 15. Het springmateriaal mag gebruikt worden om te trainen, maar alleen met de oude springbalken (dus géén wedstrijdbalken). De trainingsbalken liggen op het tussenschot tussen hal 1 en hal 2.

Privélessen

Er mogen bij ons privélessen gegeven worden, maar wel onder een aantal voorwaarden:

 1. Privélessen hebben géén voorrang op andere vrijrijders, een hal kan dus niet geclaimd worden.
 2. Er mogen geen privélessen gegeven worden in hal 2 als in hal 1 en 3 manege-/verenigingslessen zijn.

Longeren

Longeren is beperkt toegestaan in de BUITENBAK. Alleen bij slecht weer mag uitgeweken worden naar hal 2, onder de volgende voorwaarden:

 1. Alleen met een bakkaart.

 2. Niet tijdens de manege-/verenigingslessen.

 3. Alleen met toestemming van ruiters/amazones/menners die in de andere rijbanen rijden.

 4. Alleen om een fris paard los te werken, dus niet om bijvoorbeeld een half uur te longeren.

 5. Blijf door de rijbaan bewegen: blijf niet op één plaats staan in verband met kuilen in de rijbaan.