Klachtenprocedure

Allereerst: Meld vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid aan je instructeur of het bestuur. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!

Heb je klachten over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Dan kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:
Dien je klacht mondeling in bij Henk Huls, voorzitter veiligheidscommissie Manege De Driesporen. Binnen twee weken ontvang je schriftelijk een antwoord van de veiligheidscommissie.
Als de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt je je klacht binnen twee weken schiftelijk indienen bij de voorzitter van Stichting Manege De Driesporen, Wessinghuizerweg 4b, 9591 VJ te Onstwedde.

De voorzitter van de stichting gaat in overleg met de veiligheidscommissie, het stichtingsbestuur en het bestuur van de paardensportvereniging en/of de manegevereniging. De klacht moet duidelijk omschreven worden en met een heldere onderbouwing van je standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.

Als je je niet kunt vinden in het antwoord of je hebt klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kun je hierover geen overeenstemming bereiken met het bestuur, dan kun je deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij de Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040 3850 CA Ermelo.

Stichting Veilige Paardensport zal je binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.