Lid van PSV De Driesporen, halfjaarkaart

Als tweede gezinslid hoef je minder te betalen voor een bakkaart. 

Een volgend gezinslid geldt alleen als dat gezinslid op hetzelfde adres woont als het eerste gezinslid! Beide gezinsleden moeten lid zijn van PSV Driesporen of lessend lid van MV De Driesporenruiters.