Lid van PSV De Driesporen, jaarkaart, 1e gezinslid

Als je lid bent van PSV De Driesporen of lessend lid van MV De Driesporenruiters, kun je het beste voor deze bakkaart gaan. Deze jaarkaart geldt één jaar na datum van aanschaf.

U kunt een sleutel van de manege krijgen door €30,00 borg te betalen. De sleutel kan opgehaald worden in overleg met de hiervoor toegewezen contactpersoon. Meer informatie krijgt u daarover als de bakkaart is betaald.

Algemene voorwaarden

 1.  De bakkaart is persoonsgebonden.
 2.  Er worden alleen paarden en pony's toegelaten waarvan de inentingsbewijzen geldig zijn (dus basis enting + jaarlijkse enting in het paspoort).
 3. Per bakkaart mag een ruiter/amazone/menner met verschillende paarden en pony's gebruik maken van de rijhallen in de manege, buitenbak en het manegeterrein. Het naastgelegen evenemententerrein hoort daar nadrukkelijk niet bij.
 4.  Behoudens tijdens de menles is het voor menners niet toegestaan om de hallen te gebruiken tijdens de manege- of verenigingslessen.
 5.  De prijs van een bakkaart wordt per uitgifteperiode vastgesteld.
 6.  Bij de bakkaart kan tegen betaling van een waarborgsom van €30,00 een sleutel van de manege worden verkregen.
 7.  De waarborgsom is eenmalig zolang de bakkaart doorlopend verlengd wordt; ook in geval van tussentijdse prijsverhogingen.
 8.  Als de bakkaart niet verlengd wordt, moet de sleutel worden teruggegeven en wordt de waarborgsom terugbetaald. 
 9.  Het is niet toegestaan van de sleutel duplicaten te vervaardigen of te laten vervaardigen.
 10.  Verlies of diefstal van de sleutel moet worden gemeld aan het bestuur.
 11.  Als de sleutel in ongerede is geraakt, verloren of gestolen, kan tegen betaling een nieuwe sleutel worden verkregen.
 12.  Gebruik van de manege is geheel op eigen risico.
 13.  Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in of buiten de manege opgelopen, ook niet ten gevolge van nalatigheid van het manegebeheer.
 14.  Kosten ten gevolge van eventuele besmetting van de paarden/pony's kan ook niet op het bestuur verhaald worden.
 15.  Schade gemaakt door de bakkaarthouder dient te worden gemeld aan het bestuur en kan bij opzet verhaald worden op bakkaarthouder of de ouders/verzorgers.
 16.  Tijdens het rijden in de manege en op het manegeterrein is een goedgekeurd hoofddeksel verplicht.
 17.  Longeren is alleen toegestaan volgens de bak/huisregels.
 18.  Het is niet toegestaan om een paard of pony los in de rijbak te laten lopen of aan een lijn te laten rollen.
 19.  Gebruikers van de manege dienen zich te alle tijde correct te gedragen; elkaar niet te hinderen, geen rommel achter te laten en nauwlettend zorg te dragen voor het uitdoen van de lichten en het sluiten van de deuren.
 20.  Meningsverschillen met medegebruikers kunnen aan het stichtingsbestuur worden voorgelegd, dat na onderzoek een bindende uitspraak zal doen.
 21.  Te alle tijde de mest opruimen in alle hallen én rondom de manege.
 22.  Het bestuur heeft te alle tijde het recht de rijbakken te sluiten. Deze sluitingen worden minimaal drie dagen van tevoren kenbaar gemaakt.
 23.  Het bestuur heeft het recht een bakkaart te weigeren of in te nemen met opgave van redenen en eventueel op verzoek van, of na overleg met één of meer van de manege gebruikmakende verenigingen.
 24.  Tijdens wedstrijden en evenementen is er geen mogelijkheid om vrij te rijden.
 25.  Het bestuur mag u te alle tijde controleren op naleving van de bovengenoemde voorwaarden en kan u bij niet naleving een schorsing opleggen. 
 26.  Het bestuur heeft de bevoegdheid de bovengenoemde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden minimaal een maand voor het ingaan van de nieuwe bakkaarten kenbaar gemaakt. 
 27.  Tussentijdse wijzigingen zullen alleen ingevoerd worden als er geen nadeel voor houders van geldige bakkaarten ontstaat.
 28.  De bakkaarthouder conformeert zich onvoorwaardelijk aan bovenstaande voorwaarden.